Juridisch

Het aankoopproces van een woning in Spanje is toch een beetje anders dan in België of Nederland. In Spanje is de sleutelrol namelijk weggelegd bij de Spaanse advocaat. Het is deze advocaat die eigenlijk al het belangrijke werk doet en ook verantwoordelijk is voor al zijn werk. De notaris neemt enkel alle info over en bekrachtigd deze in een officiële akte.

De keuze van een juiste advocaat is dan ook essentieel. Wij adviseren u hier dan ook in en zorgen voor een advocaat die uw taal spreekt !

Een Overzicht Van de Taken Van de Advocaat

 • Controle wie de eigenlijke eigenaar is
 • Controle of het pand belast is met bepaalde schulden
 • Controle of het pand belast is met een bouwovertreding
 • Controle van de exacte bestemming van het pand
 • Controle van de gegevens van het registratiekantoor
 • Controle van de gegevens van het kadaster
 • Controle van de juridische geldigheid van de koopovereenkomst
 • Aanwezigheid bij het verlijden van de notariële akte
 • Algemeen advies van de administratieve procedure
Hiernaast zijn er ook nog een aantal administratieve taken die vervuld dienen te worden. Dit gedeelte nemen wij voor onze rekening.

Wij denken hier dan aan
 • De aanvraag van een verplicht NIE registratie nummer oftewel het ‘numéro de identidad extranjero’
 • Een eventuele aanvraag van een hypothecaire lening bij een Spaanse bank. Wist u dat u zelfs tot 50% van uw aankoopbedrag kan laten financieren door een Spaanse bank ? Wij adviseren en helpen u hier graag mee
 • Opvolgen van de betaling van eventuele voorschotten
 • Adviseren tussen de keuze van een ‘nieuwbouw’ of een ‘herverkoop’
 • Adviseren in verband met cash betalingen
 • Adviseren op vlak van registratie- en andere kosten
 • Adviseren op vlak van het algemeen aankoopproces 
 • Adviseren op vlak van de onroerende voorheffing en belastingen
 • Organiseren van de aansluitingen bij de nutsbedrijven
 • Enz…enz…
Het aankoopproces is dus net iets anders dan in België of Nederland. De makelaar, de advocaat en de notaris werken eigenlijk samen en vormen één team. Maar het is de advocaat die de belangrijkste taken dient uit te voeren en hier ook wettelijk voor aansprakelijk is. Zijn taak is dus het belangrijkste.

Overzicht Van de Verschillende Stappen Van Het Aankoopproces

1 | Reservering van het pand


Indien uw bod werd aanvaard dan dient u een reserveringsovereenkomst te ondertekenen en een aanbetaling uit te voeren van doorgaans 3.000 of  6.000 euro op de derden rekening van de advocaat.
Op dat ogenblijk wordt het pand van de markt gehaald.

2 | Opmaak van de verkoop overeenkomst oftewel de compromis

Na de eerste stap, de reservering, dient de advocaat nu een grondig onderzoek te voeren naar alle belangrijke legale aspecten van de woning.
Als dit onderzoek positief wordt bevonden dan stelt de advocaat de verkoopovereenkomst oftewel de compromis op.
Deze verkoopovereenkomst moet worden ondertekend door zowel de verkoper als de koper.
Bij ondertekening van deze verkoopovereenkomst is het ook gebruikelijk dat er een aanbetaling wordt gedaan van 10% en dit op de derden rekening van de advocaat.
In deze verkoopovereenkomst wordt onder meer duidelijk vermeld binnen welke termijn de notariële akte dient verleden te worden.
Net als in België of Nederland dus.

3 | Ondertekening van de notariële akte

De notariële akte wordt vanzelfsprekend opgesteld door de Spaanse notaris en dient door alle partijen bij de notaris ondertekend te worden.
Het proces verloopt in principe identiek als in België of Nederland.
De advocaat zorg er natuurlijk voor dat de notaris alle nodige info verkrijgt.
Indien u zelf niet kan/wil aanwezig zijn bij de ondertekening van de akte kan u makkelijk een gevolmachtigde aanstellen.

4 | Registratie rechten

Na de ondertekening van de verkoopakte heeft de koper 30 dagen de tijd om de registratierechten te betalen en om de akte in te schrijven in het register van eigendommen.
Ook andere instanties zoals de gemeente, het kadaster, de nutsbedrijven worden op de hoogte gebracht.
Ook dit alles behoort tot het takenpakket van de advocaat.

Wat bij een aankoop van een woning op plan?

Bij de aankoop van een woning op plan is de procedure iets anders.
Omdat de woning nog niet klaar is moet de advocaat dan ook nog andere zaken controleren zoals onder meer :
 • Is de bouwvergunning in orde ?
 • Is de promotor solvabel ? 
 • Wat indien de woning niet tijdig wordt opgeleverd ? 
 • Controle van het lastenboek
 • Advies omtrent eventuele  tussentijdse aanbetalingen tijdens de aanbouw
 • Juridische eindcontrole bij de oplevering
 • Controle van de verzekering van de promotor voor eventuele verborgen gebreken die bijvoorbeeld pas zouden kunnen opduiken nadat u de woning in gebruik heeft genomen
 • Controle van het attest ‘eerste bewoning’ oftewel de  ‘licencia de primero ocupacion’ 
 • Voorbereiden van het dossier voor de notaris
Zoals u kan lezen is de sleutelrol weggelegd bij de advocaat.
Wij begeleiden en assisteren u dan ook bij elke stap.

Boek een taxatie

Wilt u uw eigendom verkopen? Vraag bij ons een vrijblijvende waardebepaling aan.

Meer te weten komen